Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Leczenie ran z dzieciństwa

Serce wielu ludzi wzbiera goryczą na wspomnienie ludzi, którzy skrzywdzili ich w dzieciństwie. Następujące studium biblijne przyjdzie z pomocą tym, którzy są w pułapce takiego uczucia, by pozwolili Duchowi Świętemu uleczyć rany z czasów dzieciństwa.

1. Biblia radzi nam, abyśmy odłożyli na bok dziecinne sprawy oraz nie wspominali ran z czasów dzieciństwa 1Kor 13,11.

2. Paweł doradza nam, abyśmy zapomnieli o tych rzeczach, które są za nami Flp 3,13.

3. Możemy zapomnieć o przeszłości tylko wtedy, gdy jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i do innych Ef 4,25.

4. Bóg nas znał zanim urodziliśmy się. On ma plan co do naszego życia Jr 1,5.

5. Ponieważ Bóg jest niezależnym władcą, a my Jego pracownikami, nikt nie może zniszczyć Jego planu co do naszego życia Ef 2,1.

6. On jest świadomy wszystkich rzeczy, które dzieją się w naszym życiu i w odpowiednim czasie uczyni wszystko to, co jest dla nas korzystne Koh 3,10.11.

7. On uzdrawia ludzi ze złamanymi sercami, nadając urok trudniejszym momentom naszego życia Iz 61,1-3.

8. Możemy uczciwie przebaczyć innym to, jak nas traktowali, ponieważ Chrystus przebaczył nam to, jak my potraktowaliśmy Jego Ef 4,32.

9. Przebaczając tym, którzy nam uczynili coś złego, usuwamy zserca gorycz. Jak Jezus przebaczył tym, którzy Go ukrzyżowali, tak my możemy przebaczyć tym, którzy nas zranili Kol 3,13.

10. Duch zemsty prowadzi do samounicestwienia. Jeżeli pokonamy zło dobrem, wtedy sami zostaniemy uleczeni Rz 12,19-21.

11. Inni mogą postrzegać nas jako złych, ale Bóg obraca wszystko w dobro Rdz 5,2.