Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Odkrywanie prawdy

1. Przyjmuj Biblię z otwartym umysłem Mt 11,25.

2. Wierz, że Bóg objawi prawdę, gdy będziesz badał Jego Słowo z całego swojego serca J 8,32; Jr 29,13.

3. Módl się stale o prowadzenie Ducha Świętego. Bóg obiecał, że Duch wprowadzi nas w prawdę J 16,13.

4. Próbuj czytać tak dużo fragmentów Biblii na dany temat, jak to jest możliwe. Nie buduj nauki biblijnej na pojedynczym tekście Iz 28,9.10;1Kor 1,13.

5. Przyjmij Biblię jako Słowo Boże, objawiające ci prawdę 2P 1,21; J 17,17.

6. Bądź chętny dokonać zmian w poprzednim sposobie myślenia. Nigdy nie poznasz prawdy, jeżeli nie będziesz chętny zastosować prawdy wżyciu J 7,17.

7. Bądź chętny podporządkować swoje własne koncepcje prawdzie Bożego Słowa Prz 14,12; J 17,17.

8. Nie słuchaj głosu jakichkolwiek doradców, którzy próbują powstrzymać cię od zrobienia tego, czego Biblia wyraźnie naucza Prz 19,27.

9. Cała prawda przyprowadza nas bliżej do Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Szukaj Jezusa w każdym temacie, który studiujesz. Pytaj: „W jaki sposób może ten temat przyprowadzić mnie bliżej do Jezusa?” J 14,6.