Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Jak mogę stać się chrześcijaninem?

1. Uznaj, że Bóg kocha cię ogromną miłością i pragnie cię zbawić 2P 3,9; 1Tm 2,3-5.

2. Uznaj, że jesteś grzesznikiem, który bez Jezusa Chrystusa jest zgubiony Jr 17,9; Rz 3,23; 6,23.

3. Zaakceptuj zbawienie jako dar ofiarowany przez Jezusa. Nie jest to coś, na co można „zarobić” przez sprawiedliwe czyny albo dobre uczynki Ef 2,8; Rz 3,24-27.

4. Okaż skruchę za wszystkie znane ci grzechy i wyznaj je Jezusowi Dz 3,19; 1J 1,9.

5. Uwierz, że Bóg przebaczył ci ze względu na Chrystusa. Kiedy poddasz swoje życie Jezusowi, wtedy jesteś zaakceptowany i twoje grzechy są ci przebaczone. Przez wiarę dar wiecznego życia jest twoim udziałem Ef 1,4-7; 1J 5,11-13.

6. Ponieważ teraz jesteś dzieckiem Chrystusa, Jego cenną własnością, On zacznie dokonywać w twoim życiu cudownych zmian przez Ducha Świętego J 1,12; 2Kor 5,17.

7. Nasz kochający Zbawiciel zobowiązał się poprowadzić nas z ziemi do nieba. Możesz upaść, ale pamiętaj, On jest tutaj, aby cię podnieść i pomóc ci rozpocząć od nowa kroczyć drogą do nieba.