Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

W jaki sposób wzmocnić swoją wiarę?

Wiara jest zaufaniem do Boga. Jest ufaniem Mu, tak jak najlepszemu przyjacielowi. Wiara wzrasta, kiedy utrzymujemy z Nim bliskie stosunki, bowiem wtedy wiemy, że On troszczy się o nas i pragnie jedynie naszego dobra. Czym lepiej Go znamy, tym bardziej Mu ufamy.

1. Wiara jest przeświadczeniem, które wzmacnia nasze religijne doświadczenie Hbr 11,1.

2. Jezus zaprasza nas, byśmy nawiązali serdeczne, polegające na zaufaniu, stosunki z naszym kochającym, niebiańskim Ojcem Mk 11,22-24.

3. Bez wiary nie można podobać się Bogu Hbr 11,6.

4. Bóg udziela wiary każdemu chrześcijaninowi Rz 12,3.

5. Nawet mała wiara łączy nas z cudowną Bożą mocą Łk 17,5.6.

6. Czytanie o przykładach wiary w Biblii wzmacnia naszą wiarę Rz 10,17.

7. Aby odnieść korzyści z czytania Biblii, musimy przez wiarę zastosować to, co czytamy, w naszym życiu. Znajdź miejsce dla siebie w każdej historii. Wierz, że Bóg dokona cudownych zmian w twoim życiu, kiedy będziesz czytać Jego Słowo. Wiara wzrasta, gdy jej doświadczamy Hbr 4,2.

8. Oczekuj, aż wiara zacznie wzrastać przez studium Jego Słowa 2P 1,3.4.

9. Przybliżając się do Jezusa, otrzymujemy Jego wiarę Hbr 1,22.

10. Żyć przez wiarę oznacza utrzymywać codzienne, stałe, pełne ufności stosunki z Jezusem Rz 1,17.

11. Patrząc na Jezusa i ufając Mu, otrzymujemy od Niego wiarę, która wzrasta Hbr 12,1.2.

12. Wiara nie polega na przeświadczeniu, że Bóg uczyni wszystko, cokolwiek chcemy, podobna jest raczej do postawy Jezusa w Getsemane, szukającego tego, czego chce Ojciec Mt 26,39.

13. Musimy mieć całkowite zaufanie, że Bóg objawi nam swoją wolę, jeśli szczerze jej szukamy przez wiarę 1J 5,14.

14. Życie chrześcijanina polega na stałej wierze, albo na zaufaniu kochającemu Bogu, który wszystko wie najlepiej i zawsze będzie traktował swoje dzieci w sposób służący ich ostatecznemu dobru.