Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

W obliczu strachu

1. Bezpieczny w Jego miłości, jesteś wolny od strachu 1J 4,18.19; Ps 56,4; Prz 3,23-26.

2. To szatan wzbudza w nas strach, Bóg wyzwala nas od niego 2Tm 1,7; Ps 27,1.

3. Kiedy złożysz ten „ciężar” strachu na Pana, wtedy On będzie cię wspierał i da ci ukojenie Ps 55,23; Mt 11,26-28.

4. Jego obecność usuwa strach Iz 41,1; Ps 61,4.5.

5. Ponieważ pokładasz ufność w Bogu, nie musisz się bać tego, co może uczynić ci człowiek, albo co może o tobie powiedzieć Ps 56,12.

6. Ponieważ On ma kontrolę nad wszelkimi okolicznościami w naszym życiu, możesz patrzeć na nie ufając Mu Ps 46,2.3; 91,1-5.