Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Dziesięcina albo chrześcijańskie szafarstwo

Pwt 8,18 To Bóg udziela każdemu siły do zdobycia bogactwa.

Ps 24,1 Ziemia należy do Pana.

Ag 2,8 Złoto i srebro należą do Boga.

Ml 3,8-11 Czy człowiek może oszukiwać Boga? Tak, oszukaliście mnie w dziesięcinach i ofiarach. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza i wystawcie mnie na próbę — powiedział Bóg.

Prz 3,9.10 Jeżeli najpierw uczcimy Boga, to wtedy On zleje na nas obfite, niebiańskie błogosławieństwa.

Mt 6,33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane.

Rdz 14,20 „Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy (...) Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego”. Abraham oddał dziesięcinę Melchisedekowi, który jest wzorem Jezusa.

Kpł 27,32 Dziesięcina to dziesiąta część.

Mt 23,23 Rozmawiając o dziesięcinie, Jezus powiedział, że nie można jej zaniedbywać, ale zganił faryzeuszy za to, że odrzucili sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność.

2Kor 9,7 Ochotnego dawcę Bóg miłuje.

1Kor 9,13.14 Ci, którzy głoszą ewangelię, powinni żyć z ewangelii.

1Tm 5,18 Pracownik jest godzien swojej zapłaty.

Prz 11,24.25 Serce, które ochotnie daje, będzie stale otrzymywało więcej od naszego Pana.

Pwt 14,22 Boża rada co do chrześcijańskich finansów — „będziesz dawał dziesięcinę” — ma obecnie takie samo zastosowanie, jak w czasach starożytnego Izraela.

J 13,17 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.