Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Znaki powtórnego przyjścia

Mt 24,3 Uczniowie Jezusa pytają: „Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”

Mt 24,4.5.11.24 Fałszywi nauczyciele religijni.

Mt 24,6.7 Wojny i wieści o wojnach.

Ap 11,18 Kiedy narody będą rozgniewane, Chrystus ostatecznie zniszczy tych, którzy niszczyli ziemię.

Łk 21,26 Serca ludzi są napełnione strachem.

1Tes 5,2.3 Rozmowy pokojowe.

Mt 24,7 Kataklizmy (trzęsienia ziemi, głody, zarazy).

Mt 24,12 Wzrost przestępczości, przemoc, nieprawość.

2Tm 3,1-4 Trudne czasy, moralna dekadencja.

Mt 24,37-39 Brak wstrzemięźliwości, moralny upadek.

Jk 5,1-5 Trudności ekonomiczne.

Łk 21,34 Zbytnie troszczenie się o doczesne życie.

Mt 24,14 Ewangelia jest głoszona po całym świecie (zob. Ap 14,6.7).

2P 3,8-10 Bóg postanowił zbawić wszystkich.

Mt 24,48 Zły sługa mówi: „Pan mój zwleka z przyjściem”.

Mt 24,42-44 Boża rada — „Bądź gotowy”.