ZAPRASZAMY

To jest forum dyskusyjne w trybie on-line o nazwie Dyskusja na temat treści zamieszczanych w serwisie NADZIEJA.PL.

Ramka spisu treści pokazuje tytuły wszystkich artykułów ogłoszonych w dyskusji. Zaznaczenie tytułu spowoduje załadowanie odpowiadającego mu artykułu do tej właśnie części ramki. Możesz sterować wysokością okna, przeciągając widoczną powyżej krawędź podziału w górę lub w dół. Jak zauważyłeś, dyskusja ładuje się do odrębnego okna, aby nie przeszkadzać ci w nawigacji w głównym serwisie.

Inne możliwości:

Ponadto każdy artykuł zawiera łącza, które umożliwiają odpowiedzenie na niego (kontynuowanie wątku) i nawigację listy artykułów.

UWAGA: może być konieczne ponowne załadowanie tej strony, aby zobaczyć najbardziej aktualne wpisy.