*** nadzieja.pl *** nadzieja.pl *** nadzieja.pl *** nadzieja.pl *** nadzieja.pl *** nadzieja.pl ***


HISTORIA ZMIAN e-BIBLII
PROGRAMU DO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO
autor programu: Daniel Hatała

e-Biblia 3.2.0 PL
Data pojawienia się: 18.08.2003
• Przeniesiono cały projekt do nowszego środowiska programistycznego. Nowy kompilator generuje mniejszy i szybszy kod wynikowy,
• Poprawiono błąd, w którym komentarze uaktywniały się dla wersetu, który nie istniał, jeśli próbowano otworzyć go z okna szybkiego wyszukiwania,
• Poprawiono moduł szybkiego wyszukiwania tekstów Pisma Świętego, aby nie mylił ksiąg,
• Do 'Roku Biblijnego' dodano opcje umożliwiającą rozpoczęcie czytania Pisma Świętego od dowolnego miejsca lub przesunięcie obecnego miejsca w przód lub tył,
• W oknie wyboru tłumaczeń i wersji Pisma Świętego poprawiono wybór tłumaczenia, dla którego wyświetlane są informacje lub nazwy ksiąg. Błąd, który istniał wcześniej powodował, iż po dodaniu lub usunięciu tłumaczenia, a następnie wciśnięciu przycisku zmiany nazewnictwa lub informacji o tłumaczeniu, informacje te były wyświetlane dla innego tłumaczenia;
• W kalkulatorze poprawiono błędy przeliczania jednostek objętości, oraz zmieniono wpisywanie cyfr i dokonywanie obliczeń,
• Dodano możliwość otwierania wielu okien z książkami,
• Dodano przyciski umożliwiające ukrywanie i chowanie okienek z 'Materiałami', 'Komentarzami' oraz 'Wynikami wyszukiwania',
• Podczas tworzenia nowych użytkowników sprawdzane jest, czy dany użytkownik już istnieje. Jeśli istnieje nie można utworzyć nowego profilu,
• Wyszukiwanie w Piśmie Świętym jak i 'Książkach' może być uruchamiane klawiszem ENTER (zaraz po wpisaniu tekstu do wyszukania), a zatrzymywane klawiszem ESC (jeśli uruchomiono klawiszem ENTER). W przeciwnym wypadku zamyka okno wyszukiwania,
• Zmodyfikowano okienko wyszukiwania tak, aby nie blokowało aplikacji po otwarciu, a jednocześnie nie pozostawało na wierzchu, jeśli e-Biblia jest zminimalizowana,
• Zmodyfikowano obsługę tekstów książek, zmieniono format plików, co znacznie przyspieszyło wyszukiwanie,
• Dodano automatyczne chowanie i pokazywanie okienek dokowanych,
• Zakładki z poprzednich okienek dokowanych zostały zmienione i tworzą obecnie nowe okienka dokowane, które można składać razem; można w ten sposób tworzyć grupy z zakładkami,
• Dodano nową zakładkę do obsługi słowników biblijnych,
• Dodano możliwość zmiany wyglądu całej aplikacji,
• Do wielu poleceń dano klawisze skrótów,
• Zmieniono ikony na pasku zadań,
• Dodano tryb pełnoekranowy,
• W wersji pełnej dodano trzy nowe książki: "Działalność Apostołów", "Historia Zbawienia", "Prorocy i Królowie".

e-Biblia 3.1.3 PL
Data pojawienia się: 09.05.2003
• Nowy moduł do szybkiego wyszukiwania tekstów Pisma Świętego,
• Poprawka do otwierania okna z informacją o tłumaczeniu/wersji Pisma Świętego (przycisk był aktywny, a nie można było otworzyć okna z informacją),
• Nowy moduł umożliwiający zmianę nazewnictwa ksiąg Pisma Świętego,
• Poprawki błędów literowych w tekstach,
• Uaktualniono nazewnictwo ksiąg w Biblii Lutra,
• Dodano informację o łacińskiej Wulgacie,
• Wiele mniejszych poprawek.

e-Biblia 3.1.2 PL
Data pojawienia się: 26.03.2003
• Zmiana wyglądu okna 'Właściwości' tak, aby dawało więcej możliwości w zarządzaniu poszczególnymi zakładkami,
• Zmiana formatu plików z tekstami Pisma Świętego,
• Poprawienie obsługi tekstów Pisma Świętego oraz dopasowanie obsługi do nowego formatu plików,
• Poprawienie wyszukiwania w ograniczonym zakresie ksiąg OD...DO...,
• Dodano drukowanie komentarzy,
• Dodano informację w prawym dolnym rogu o osobie aktualnie zalogowanej do programu,
• Poprawiono błędne reagowanie programu na kliknięcie na pierwszej kolumnie w oknie wyników wyszukiwania,
• Sortowanie alfabetyczne materiałów — książek, map, zdjęć, kazań, utworów muzycznych,
• Podczas zmiany szerokości okna wprowadzono dostosowywanie szerokości zakładek na drzewku i komentarzach tak, aby wszystkie były widoczne niezależnie od szerokości okna,
• We właściwościach programu, na zakładce 'Książki' dodano opcję umożliwiającą zoptymalizowanie programu do korzystania z książek dostępnych w programie,
• W wersji podstawowej standardowo dołączona jest obecnie Biblia Gdańska,
• W Biblii Gdańskiej wprowadzono nazewnictwo ksiąg takie, jakie znajduje się w oryginale, włącznie z nazwami łacińskimi,
• Wprowadzono rzymską numerację rozdziałów dla Biblii Gdańskiej,
• Tytuł strony w widoku Biblii nie zawiera obecnie numeru rozdziału.

e-Biblia 3.1.1 PL
Data pojawienia się: 21.01.2003
• Obsługa ksiąg deuterokanonicznych (tzw. apokryfów) -> przygotowanie do tłumaczenia Biblii Tysiąclecia,
• Możliwość konfiguracji menu aplikacji (sposób wyświetlania, podpowiedzi, ukrywanie rzadko używanych elementów),
• Zmiana nazwy 'Pisma' na 'Książki' oraz 'Referencje' na 'Odnośniki',
• Informowanie o zakończeniu wyszukiwania w Piśmie Świętym i książkach,
• Automatyczne łączenie się z centrum informacyjnym NADZIEJA.PL oraz wyświetlanie informacji o nowościach i ważnych wydarzeniach,
• Poprawienie tzw. splash screen,  aby wyświetlał się poprawnie także na WIN98 i ME,
• Poprawienie okna 'Odnośników', aby wyświetlało się poprawnie na WIN98 i XP,
• Poprawienie tworzenia nowych użytkowników oraz ich logowania do programu,
• Dodanie funkcji umożliwiającej usuwanie użytkowników (profili) z programu,
• Możliwość definiowania separatora pomiędzy numeracją rozdziałów i wersetów.

e-Biblia 3.1.0 PL
Data pojawienia się: 07.01.2003
• Całkowite zlikwidowanie migotania tekstu podczas jego formatowania w:
   - widoku Biblii,
   - widoku Pism,
• Dodano nową zakładkę w oknie Komentarzy do obsługi referencji/odnośników do tekstów Pisma Świętego.
Zakładka zawiera trzy okna:
   - teksty dodatkowych komentarzy,
   - referencje do wybranego tekstu,
   - wersety Biblijne z referencji/odnośnika,
• Przygotowanie tekstów referencji/odnośników,
• Modyfikacja oraz uzupełnienie pomocy do programu,
• Zmiana zarządzania plikami z tekstami Pisma Świętego, dająca przyspieszenie ich czytania,
• Wiele pomniejszych wewnętrznych poprawek usprawniających działanie i wydajność aplikacji.

e-Biblia 3.0.2 PL
Data pojawienia się: 22.12.2002
• Poprawienie wydajności aplikacji
   - znaczne przyspieszenie wyszukiwania w tekstach Pisma Świętego,
   - przyspieszenie formatowania i wyświetlania tekstów Pisma Świętego,
• Możliwość przerwania wyszukiwania w tekstach Pisma Świętego oraz w pismach i artykułach,
• Pasek postępu wyszukiwania informujący o przeszukanych zasobach — tylko wyszukiwanie w tekstach Pisma Świętego,
• Zmiana zarządzania wewnętrznymi zasobami.

e-Biblia 3.0.1 PL
Data pojawienia się: 30.11.2002
• Możliwość wymuszania logowania do aplikacji przy jej starcie,
• Prawo do tworzenia nowych profili oraz wymuszanie logowania przy starcie aplikacji dostępne tylko dla administratora,
• Możliwość definiowania ścieżek, po których program wyszukuje dodatkowe zasoby,
• Zmiana sposobu wyświetlania tzw. splashscreen,
• Dodano pełną obsługę plików dźwiękowych (np. MP3),
• Dodano pasek narzędziowy do zarządzania multimediami (plikami dźwiękowymi),
• Poprawiono układ kolorów znaczników (kilka było zamienionych miejscami),
• Ulepszono zarządzanie ścieżkami plików w artykułach,
• Poprawiono błąd uaktywniania przycisków na pasku zadań do wpisywania komentarzy,
• Rozszerzono pomoc programu o dodane i zmodyfikowane funkcje,
• Zmodyfikowano podgląd wydruku dla edytora tekstu tak, aby wyglądał jak podgląd wydruku dla tekstów Biblii.

e-Biblia 3.0.0 PL
Data pojawienia się: 01.11.2002 (beta wersja do testów wewnętrznych)
• Nowy wygląd interfejsu aplikacji,
• Nowy wygląd menu,
   - „dymki” z dodatkowymi informacjami dla poszczególnych pozycji menu
   - chowanie rzadko używanych pozycji menu
   - ikony w pozycjach menu
   - dokowane menu
   - nowy wygląd pasków narzędziowych
   - nowy wygląd dokowanych okien z dodatkowymi informacjami (drzewka, komentarze, wyniki wyszukiwania)
   - nowy mechanizm dokowania okien
   - możliwość dokowania okien 'obok siebie'
   - możliwość dokowania okien 'jedno w drugim'
   - zmieniono wygląd zakładek w oknach drzewka, komentarzy oraz wyników wyszukiwania
   - ikonki na zakładkach dokowanych okien
• Okno wyszukiwania zaopatrzone jest obecnie w dziesięć oddzielnych widoków, w których prezentowane mogą być odrębne wyniki,
• Pasek narzędziowy dołączony do okna komentarzy dla łatwiejszego formatowania wpisywanego tekstu,
• Możliwość wybierania komentarza do danego tekstu biblijnego — obsługa wielu komentarzy,
• Profile użytkowników aplikacji,
   - tworzenie nowych profili
   - logowanie
   - zmiana hasła istniejącego użytkownika
• Możliwość dodawania swoich własnych artykułów oraz definiowania, gdzie mają się znajdować,
• Poprawiono sposób zarządzania oknem wyszukiwania,
• Główny widok zaopatrzono w zakładki celem łatwiejszej nawigacji pomiędzy otwartymi oknami,
• Dodano więcej podgrup w dziale multimediów,
• Poprawiono błąd w przeliczeniach jednostek wagowych,
• Poprawiono rozpoznawanie wybranych tłumaczeń/wersji Biblii (np. wybrano wersję, a następnie usunięto plik),
• Możliwość zmiany etykiet w oknie zaznaczonych wersetów,
• Zmodyfikowano wyszukiwanie w Piśmie Świętym (wyszukiwanie bierze pod uwagę wielkość liter),
• Zmieniono kolor grafu oraz poprawiono legendę.

e-Biblia 2.3.0 PL i EN
Data pojawienia się: 12.06.2002
• Poprawiono migotanie podczas formatowania tekstu Biblii,
• Poprawiono wyszukiwanie w Bibliach (wersje/tłumaczenia),
• Graf do znalezionych tekstów (wykres wyników wyszukiwania),
• Kalkulator razem z przelicznikami wartości jednostek biblijnych,
• Informacje o aktywnych tłumaczeniach na pasku statusu (dół okna aplikacji).

e-Biblia 2.2.4
Data pojawienia się: 04.06.2002
• Usunięto migotanie podczas formatowania tekstu Biblii,
• Możliwość przenoszenia do edycji tekstów z Pism,
• Rozbudowano pomoc programu,
• Wstawiono pop-up menu dla artykułów,
• Poprawiono tworzenie linków do Biblii pod WIN 98.

e-Biblia 2.2.3
Data pojawienia się: 24.05.2002 (pełna wersja na VII MZM 2002)
• Przygotowano 2 kolejne tłumaczenia: Louis Segond — francuskie, i Webster Bible — angielskie,
• Przygotowano dwie książki 'Rozsądne szafarstwo' i 'Wielki Bój' (tylko wersja pełna programu),
• Poprawiono czytanie i wyświetlanie łączonych rozdziałów biblijnych,
• Poprawiono wyświetlanie artykułów,
• Ustawiono możliwość zmiany czcionki w artykułach,
• Wstawiono możliwość wyboru koloru zaznaczenia w artykułach,
• Przystosowano obsługę i tworzenie linków dla WIN 9x oraz WIN Me w komentarzach i artykułach,
• Zwiększono możliwości wyszukiwania w książkach i artykułach,
• Przyspieszono wyszukiwanie w książkach i artykułach,
• Poszerzono opcje wyszukiwania w Biblii o zakresy i tłumaczenia,
• Poszerzono ustawienia Roku biblijnego o wybór wersji/tłumaczenia Pisma Świętego,
• Poprawiono wyświetlanie rozdziałów w 'Roku biblijnym',
• Wpisano do plików informacyjnych wersji Pisma Świętego informacje o księgach i ilości rozdziałów,
• Możliwość zmian nazw ksiąg wraz ze zmianą tłumaczenia,
• Aktywowanie i dezaktywowanie znaczników,
• Poprawienie odświeżania drzewek,
• Wstawienie pop-up menu do drzewka z Pismami.

e-Biblia 2.2.2
Data pojawienia się: 28.04.2002
• Rozbudowano o łączenie zwrotów silnik wyszukujący w książkach i artykułach,
• Rozbudowano i poprawiono wyświetlanie informacji o znalezionych zwrotach w książkach i artykułach,
• Dodano możliwość zmiany czcionki w artykułach,
• Dodano możliwość wyboru koloru czcionki znalezionego zwrotu,
• Usunięto w książkach okienko informujące o nieznalezieniu księgi podczas tworzenia linków do Biblii,
• Zmieniono obliczanie rozmiaru otwieranych okienek combo box z księgami, rozdziałami i wersetami tak, aby w mniejszych rozdzielczościach mieściły się na ekranie,
• Zapisywanie stanu wyświetlania wierszy w Biblii (zawijanie wierszy),
• Polecenie 'Odśwież' przeniesiono do menu 'Widok' z 'Narzędzia',
• W menu 'Pomoc' a tam w 'O programie' dopisano numer faksu,
• Książkę 'Droga do Chrystusa' sformatowano tak, aby odpowiadała możliwości automatycznego formatowania,
• Zmodyfikowano wyświetlanie artykułów pod WIN 98 — formatowanie.

e-Biblia 2.2.1
Data pojawienia się: 20.04.2002
• Poprawiono czytanie plików z wersjami Biblii,
• Poprawiono wyświetlanie wersetów z Biblii,
• Zaimplementowano pierwszy podstawowy silnik wyszukiwania w książkach i artykułach,
• Dodano wyświetlanie informacji o znalezionych zwrotach w książkach i artykułach.

e-Biblia 2.2.0
Data pojawienia się: 26.03.2002
• Poprawiono akceptację wpisów w okienkach combo box pasku zadań edytora,
• Zwiększono ilość artykułów,
• Kodowanie i rozkodowywanie artykułów,
• Poprawiono tworzenie linków i odnośników do tekstów biblijnych w artykułach (rozdziały),
• Zmieniono sposób wyszukiwania artykułów,
• Zmieniono sposób wyszukiwania Biblii,
• Zmieniono sposób wyszukiwania map,
• Zmieniono sposób wyświetlania tytułów map,
• Zmodyfikowano odstęp wierszy od lewej krawędzi okna w otwartej Biblii,
• Poprawiono identyfikatory paska statusu i narzędzi, aby nie były takie same (pokazywanie i ukrywanie obu jednocześnie),
• Włączenie nawigatora Biblii podczas aktywnych innych widoków,
• Wprowadzono drugi panel do znalezionych tekstów,
• Zmienione okienko wyszukiwania,
• Poprawiono wyliczanie i wyświetlanie 'Roku biblijnego',
• Możliwość oznaczenia wersetów podwójnym kliknięciem na ich numeracji.

e-Biblia 2.1.0
Data pojawienia się: 03.02.2002
• Dodane drzewko z książkami i artykułami,
• Poprawiony błąd ze zmianą ustawień drzewek,
• Nowy widok dla książek i artykułów,
• Tworzenie linków do odnośników biblijnych w książkach i artykułach,
• Dodany nowy widok dokujący,
    - moje komentarze
    - komentarz biblijny 7A
• Tworzenie linków do odnośników biblijnych w komentarzu biblijnym 7A,
• Możliwość zmiany czcionki w moich komentarzach,
• Nowy przycisk na pasku zadań do cofania się w historii wersetów,
• Nowe zakładki w ustawieniach do ustawiania właściwości komentarzy i widoku artykułów.

e-Biblia 2.0.0
Data pojawienia się: 24.12.2001
• Nowa nazwa: e-Biblia,
• Okienko pomocy 'Czy wiesz, że...'
• Splash screen przy otwieraniu programu,
• Rok biblijny,
    - ustawienia
    - okno rozdziałów do czytania
• Edytor do edycji tekstów,
    - ustawianie stylu, koloru i rozmiaru czcionek
    - ustawianie stylów akapitów
    - wstawianie grafiki
• Przebudowano menu główne aplikacji,
• Możliwość wysyłania tekstów do edycji z różnych widoków,
• Możliwość kopiowania tekstów biblijnych do schowka lub wprost do edytora,
• Ustawianie tła aplikacji,
• Podzielono pasek narzędziowy na mniejsze wygodniejsze kawałki,
• Przy wyjściu z programu zapisywane są ustawienia wszystkich pasków narzędziowych,
• Poprawiono błąd nazwy księgi do Rzymian,
• Obsługa map na drzewku,
• Możliwość przeglądania map ich skalowania a także zapisywania,
• Rozbudowano okno właściwości aplikacji.

Biblia 1.3.0
• Nowy widok przeglądarki internetowej,
• Nowy pasek narzędziowy do przeglądarki internetowej,
• Dodana nowa zakładka we właściwościach dotycząca Internetu,
• Nowa pozycja w głównym menu dotycząca Internetu,
• Przebudowany pasek narzędziowy wyszukiwania.

Biblia 1.2.2
• Zmiana organizacji zakładek i okna 'Właściwości',
• Możliwość stosowania zmian używając klawiszy 'OK' lub 'Zastosuj',
• Wygodniejsza metoda zmiany kolorów tekstu,
• Dodanie nazwy księgi i rozdziału na początku wyświetlanego dokumentu/rozdziału,
• Możliwość druku w pionie i poziomie,
• W podglądzie wydruku widoczne linie określające marginesy.

Biblia 1.2.1
• Dodanie nazw znaczników do pop-up menu,
• Dodanie nowej zakładki 'Zaznaczone' za zakładką 'Biblie'
• Ikonki takie jak przyciski w widoku 'Znalezione',
• Płaskie okienka combo box na pasku zadań,
• Pop-up menu dla okienek z drzewkami,
• Otwieranie zwijanie elementów drzewka z pop-up menu,
• Usuwanie oznaczonych wersetów z pop-up menu.

Biblia 1.2.0
Rozpoczęcie zapisu historii zmian
• Pop-up menu dla głównego okna i okna znalezionych wersetów,
• Nowy wygląd Pop-up menu,
• Możliwość wybierania tłumaczeń i ustawiania ich kolejności,
• Ustawianie typu czcionki dla oznaczania skrótów tłumaczeń,
• Możliwość oznaczania kolorami wersetów,
• Okno dialogowe do definiowania tekstów dla poszczególnych kolorów do oznaczania wersetów,
• Kolorowane okno z zaznaczonymi w różnych kolorach tekstami,
• Ustawianie check box w znalezionych wersetach,
• Zapisywanie znalezionych wersetów,
• Odczytywanie znalezionych wersetów z pliku,
• Usuwanie wierszy ze znalezionych wersetów,
• Ukazywanie nagłówków kolumn w oknie znalezionych wersetów,
• Sortowanie w oknie znalezionych wersetów po kliknięciu na nagłówek kolumny,
• Tool tips dla różnych okienek,
• Oznaczanie poszczególnych komórek lub całych wierszy w oknie znalezionych wersetów,
• Numeracja wersetów zamieniona na numerację rozdziałów i wersetów.

<nie ma wcześniejszych zapisów o zmianach>


wydruk pochodzi z: © 1999-2003 by Chrześcijański Serwis NADZIEJA.PL Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.e-biblia.nadzieja.pl