Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > antychryst    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·ANTYCHRYST·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Kim lub czym jest Antychryst?

Kim lub czym jest Antychryst? Biblia mówi: „Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.” 1 JANA 2,18 (BW). Bóg przemawia tutaj do wczesnego kościoła.

Oczywiście, słowo „godzina” ma znaczenie symboliczne. To samo słowo w języku greckim jest często tłumaczone jako „czas”, na przykład w Biblii Brzeskiej w tym samym wersecie. Bóg oświadcza, że ludzkość żyje w „czasach ostatecznych”, ostatniej erze, ostatnim rozdziale, ostatnim okresie historii Ziemi. Teolodzy nazywają ten okres czasu „rozdziałem Kościoła” lub „erą Kościoła”. Bóg przypomina wyznawcom wczesnego kościoła o proroctwie, o którym już słyszeli wcześniej, o nadejściu Antychrysta.

Wyraz antychryst pochodzi z języka greckiego (antichristos) i ma dwa znaczenia. Antychryst może oznaczać „przeciw Chrystusowi”, określając osobę lub siłę, która przeciwstawia się działalności Chrystusa. Może również oznaczać „w miejsce Chrystusa”, oznaczając osobę lub siłę, która „zajmuje miejsce Chrystusa”, lub „podszywa się pod Chrystusa”. W Biblii czytamy, że Bóg powiedział uczniom, że oprócz pojawienia się tego szczególnego Antychrysta, już w czasach wczesnego kościoła pojawiło się wielu antychrystów. Biblia mówi: „Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami... To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.” 1 JANA 2,19.26 (BW). Tak więc, zgodnie ze Słowem Bożym, antychryści to także fałszywi chrześcijanie, którzy odeszli od społeczności prawdziwie wierzących. To oszuści, którzy nie doświadczyli prawdziwego nawrócenia. Zgodnie ze słowami Biblii byli kłamcami, którzy zaprzeczali mesjaństwu Jezusa: „Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.” JAN 2,22 (BW). Biblia mówi także: „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” 2 JAN 1,7 (BW). „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.” 1 JANA 4,1 (BW).

Zwodniczy antychryści głoszą ewangelię, ale nie jest to ewangelia prawdziwa. Jest to „inna ewangelia”. Biblia ostrzega: „Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością... Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości...” 2 KOR. 11,4.13-15 (BW). Tak więc, w przeciwieństwie to powszechnej opinii, według której antychryści to anty-chrześcijańscy ateiści lub poganie, Biblia mówi, że antychryści to fałszywi prorocy i fałszywi apostołowie, którzy przybierają postać prawdziwych chrześcijan. Antychryści szczerze wierzą, że są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa, ale w rzeczywistości są w mocy Szatana i przeciwstawiają się pracy Bożej.

Jezus ostrzegał Kościół przed zwodniczą pracą fałszywych proroków. Biblia mówi: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!... Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.” MAT. 7,15.21-23 (BW). Nawet jeżeli fałszywi apostołowie uważają się za chrześcijan, nawet jeżeli czynią cuda i znaki, łącznie z wypędzaniem demonów „w imieniu Jezusa”, Chrystus oświadcza, że ich nie zna. Z powodu bezprawia, odrzucenia Prawa Bożego, nie wejdą do królestwa niebieskiego.

Jezus dalej ostrzegał, że w czasach ostatecznych, na krótko przed powtórnym Jego przyjściem, antychryści będą próbowali podszyć się pod Niego, twierdząc, że są powracającym Mesjaszem. Biblia mówi: „A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.” MAT. 24,4-5 (BW). W tym samym rozdziale, w wersetach 24-26 Jezus podkreśla: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni — nie wychodźcie; oto jest w kryjówce — nie wierzcie.”

Czy na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa objawi się największy i ostatni Antychryst, ten, „który ma przyjść”? Tak, tak mówi Biblia: „Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” 2 TES. 2,3-4 (BW). Biblijne proroctwa o wydarzeniach czasów ostatecznych mówią, że w tych dniach powstanie bunt, nastąpi ogromne zwiedzenie i odchodzenie od wiary. Częścią tego zwiedzenia będzie pojawienie się „Człowieka niegodziwości”, znanego również jako „Człowieka grzechu”, Antychrysta. Ten wspaniały Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej i podając się za Jezusa, zwiedzie wielu.

Co stanie się z Antychrystem i jak możemy go rozpoznać? Biblia mówi: „A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.” 2 TES. 2,8-10 (BW).

Jedynym pewnym zabezpieczeniem przed zwiedzeniem przez nadchodzącego wielkiego Antychrysta i jego fałszywe cuda, jest umiłowanie prawdy. Ta sama prawda ochroni nas przed zwiedzeniami innych antychrystów. A gdzie możemy znaleźć prawdę? Biblia mówi: „Prawda jest treścią słowa twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.” PS. 119,160 (BW). „Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą.” PS. 119,142 (BW).

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK