Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > Biblia..., cz. 9    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·BIBLIA — HISTORIA PRZEKŁADÓW·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Historia Biblii Gdańskiej (Stary Przekład)

To siedemnastowieczne polskie tłumaczenie Pisma Świętego. Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. Początkowym zamysłem wielu, było dokonanie zupełnie nowego przekładu.

W 1600 roku jednak, na soborze w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (sandomierskie). Jednak w 1602 roku postanowiono odłożyć prace do czasu zebrania się superintendentów, aby wyznaczyć do tego wydania rewizorów i „obmyślić pieniądze na opędzenie kosztów”.

W 1603 roku na synodzie bełżyckim (lubelskie) postanowiono wydać owe tłumaczenie Janickiego, po uprzednim dokonaniu rewizji, do czego wezwano teologów helweckiego i augsburskiego wyznania oraz przedstawicieli Jednoty Braci czeskich. Ci uczeni mężowie mieli się zebrać w r. 1604 na synodzie w Baranowie (w Sandomierskiem), majątku wojewody brzeskiego, który na ich utrzymanie łożyć obiecał.

Na tym synodzie polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, Czeską (1579-1593), Francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań obydwu mężów Biblia Janickiego nigdy wydaną nie została. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii Brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owocem jego pracy był:

Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa
z greckiego na polski język z pilnością przełożony
A teraz znowu przejrzany y z dozwoleniem Starszych wydany

Trudno powiedzieć, czy ten Nowy Testament zawiera tekst Janickiego. Z listu drukarza Hunefelda do Jednoty wileńskiej z 15 czerwca 1634 r. wynika raczej, że Mikołajewskiego należy uważać za jej tłumacza.

Owoc tego współdziałania polskich luteran, kalwinów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii Brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich. Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 r. w Gdańsku jako:

Biblia święta:
to jest, Księgi Starego y Nowego przymierza
z żydowskiego y greckiego ięzyka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone.
Cum gratia et privilegio S.R.M.
We Gdańsku w drukarniey Andrzeja Hunefelda roku MDCXXXII 8°

Karta tytułowa ma miedzioryt przedstawiający Mojżesza i Aarona, u góry raj, u dołu zaś scenę „sądu ostatecznego”. Na początku są dwie dedykacje: Krzysztofowi Radziwiłłowi, księciu na Birżach, i Dubinkach, hetmanowi polnemu W.X.L., wnukowi R. Rudego, brata stryjecznego wydawcy Biblii Brzeskiej oraz królowi Władysławowi Zygmuntowi tzn. Władysławowi IV.

Z objaśnień liter i niektórych znaków na brzegach w tej księdze używanych, wynika, że podczas prac nad Biblią Gdańską korzystano z:

• Septuaginty, być może w wydaniu tzw. sykstyńskim z roku 1586, lub bazylejskim z r. 1545
• Biblii antwerpijskiej, tzw. królewskiej, z lat 1569-1572
• różnych wydań tekstu greckiego Nowego Testamentu: Biblii lorańskiej, kompluteńskiej, głównie z 3 wydania N.T. Roberta Stefana z roku 1550 w Paryżu i Bezy
• przekładu chaldejskiego tzn. z parafrazy aramejskiej Starego Testamentu
• pięcioksięgu i Proroków czyli tzw. Targumu
• Wulgaty, prawdopodobnie według edycji klementyńskiej z roku 1593, z której korzystał także Wujek
• innych przekładów polskich, w tym z Biblii Leopolity, Budnego i Wujka z 1599 roku
• Biblii czeskiej, tzw. kralickiej
• francuskiej; prawdopodobnie z opracowania katolika, Lefevread' Etaples, z roku 1530
• prawdopodobnie z przekładu Olivetana z 1535 roku, zrewidowanego w roku 1588
• niemieckiej Biblii Marcina Lutra
• łacińskiej Biblii Pagninusa (zm. w roku 1541) dawnego przekładu oryginału, który przed 1632 rokiem miał kilka wydań
• przekładu łacińskiego Biblii Fr. Juniusa i Im Tremelliusa z 1579 roku

Tekst hebrajski Starego Testamentu istniał niestety wówczas tylko w specjalnych wydaniach Biblii hebrajskiej i w tzw. poliglotach czyli Bibliach wielojęzycznych. Tłumacz polski przypuszczalnie posługiwał się edycją antwerpijską (1569-1572), opracowaną przez Ariasa Montana, z której korzystali tłumacze Biblii czeskiej. Biblie łacińskie brano pod uwagę głównie przy tłumaczeniu trudniejszych wyrazów w Starym Testamencie.

Mimo tylu wzorowych przekładów praca rewizorów była bardzo trudna. Nie było bowiem dokładnych słowników języków biblijnych, nie posiadano naukowych wydań tekstów Biblii, opartych na najlepszych rękopisach, technika przekładowa nie była tak rozwinięta jak w naszych czasach.

Biblia Gdańska jest więc zrewidowaną Brzeską — zarówno pod względem formalnym jak i rzeczowym. Nowy Testament zaś jest poprawionym wydaniem rewizji z roku 1606.

Jaki jest rezultat tej rewizji? Jak na owe czasy była Biblia Gdańska stosunkowo wierna oryginałowi. W sprawie tego wydania też zapadł wyrok zagłady, podobnie jak na Biblię Brzeską, ale dla panującej kontrreformacji, był już wówczas nie do wykonania, a to ze względu na masowe nakłady dokonywane w kraju i za granicą.

Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat Biblią polskich protestantów. Pozostawiła drobny niesmak wśród biblistów przez wstawienie frazy nie występującej w żadnych manuskryptach źródłowych 1 JANA 5,7 (patrz: A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Cambridge 1883, wyd. III, s. 654), która to fraza zapewne miała służyć odpieraniu poglądów ariańskich, np. znajdujących swój wyraz w Biblii Budnego, które to poglądy odbiły się sporym echem pośród ówczesnej reformacji.

W całej swej karierze miała dla protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy. W 1660 roku w Amsterdamie, w 1738 w Królewcu, w 1768 w Brzegu, w 1179 w Królewcu, w 1810 w Berlinie, w 1823 w Królewcu, w 1836 we Wrocławiu, w 1838 w Poznaniu, w 1840 i 1846 w Lipsku, 1854 i 1860 w Halli, w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857, 1861, 1863, 1864, 1865, 1873 w Berlinie, w 1869, 1876, 1879, 1889, 1890 w Warszawie, a także w 1899 i 1919 r. w Ameryce.

Biblia Gdańska używana była przez polskich ewangelików w kościołach do 1975 roku, to jest do wydania Biblii Warszawskiej, a obecnie jest wciąż czytana w domach i doceniania przez wielu ludzi.

Informacje o polskich przekładach Biblii

Nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, tzw. Biblia Warszawska (zwana też jako Nowy Przekład lub Brytyjka), powstał w 1975 r. Tłumaczenie zostało dokonane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego i wydane przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne (obecnie Towarzystwo Biblijne) w Warszawie.

Najstarszymi zachowanymi rękopisami przekładów ksiąg świętych na język polski są: Psałterz floriański (pochodzący z przełomu XIV i XV w.) oraz Psałterz puławski (XV/XIV w.). Pierwszym całościowym przekładem Starego Testamentu na język polski jest Biblia królowej Zofii, czwartej żony Władysława Jagiełły.

W 1551 r. Stanisław Murzynowski dokonał przekładu Nowego Testamentu (luterańska Biblia Królewiecka). Pierwszy pełny, drukowany przekład całego Pisma Świętego na polski (z Wulgaty) ukazał się w Krakowie w 1561 r. Jest to tzw. Biblia Leopolity. W 1563 r. powstała kalwińska Biblia Brzeska (znana też pod nazwą Biblia Radziwiłłowska), kilka lat później, w 1572 r. wydano ariański przekład Szymona Budnego, który znany jest pod nazwą Biblii Nieświeskiej, zaś w 1599 r. katolicki przekład Biblii autorstwa jezuity z Kalisza, ks. Jakuba Wujka. W roku 1632 został wydany luterański przekład Pisma św. (będący poprawioną wersją Biblii Brzeskiej), dokonany przez Daniela Mikołajewskiego, znany pod nazwą Biblii Gdańskiej.

W 1965 r. ukazał się katolicki przekład Pisma Św. zwany Biblią Tysiąclecia (dokonany w związku z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski). Natomiast w 1975 wydano trzytomowe dzieło zwane Biblią Poznańską.

W 1997 r., nakładem Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, ukazało się współczesne katolickie tłumaczenie Pisma Świętego na język polski z języków oryginalnych, dokonane przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Tłumacz nadał mu nazwę Biblii Warszawsko-Praskiej.

W naszym serwisie zamieszczamy do pobrania darmowy program komputerowy do Windows na stronie e-BIBLIA, gdzie znajdziesz kilka tłumaczeń Biblii. Program umożliwia w prosty sposób m. in. wyszukanie konkretnych wersetów Biblii oraz porównywanie tych samych wersetów z różnych przekładów Biblii.

Opracowano na podstawie tekstów własnych oraz serwisu biblia.elblag.net; publikacja za zgodą.

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK