Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > Jezus i...    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·JEZUS I JEGO BRACIA·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Czy Jezus miał jakichś braci lub siostry?

Czterech mężczyzn — Jakub, Józef, Szymon i Juda — nazwani są braćmi Jezusa (zob. MAT. 13,55; MAR. 6,3). Od wieków dyskutowano nad faktycznym pokrewieństwem jakie łączyło tych mężczyzn z Jezusem. W konsekwencji powstały trzy główne teorie:

(1) byli rodzonymi braćmi Jezusa, tzn. w połowie braćmi, synami Józefa i Marii (i w związku z tym byli młodsi od Jezusa);

(2) byli Jego przyrodnimi braćmi, tzn. dziećmi Józefa z poprzedniego małżeństwa (i w związku z tym starszymi od Niego i nie łączyło ich żadne pokrewieństwo);

(3) byli kuzynami Jezusa, według niektórych ze strony matki, według innych ze strony ojca.

Zwolennicy pierwszego poglądu twierdzą, że jest to naturalny wniosek nasuwający się przy czytaniu wszelkich wzmianek o tych mężczyznach. Również taki wniosek nasuwa się po przestudiowaniu MAT. 1,25 i ŁUK. 2,7

Zwolennicy drugiej teorii twierdzą, że etyka rodzinna Bliskiego Wschodu nie pozwala młodszemu rodzeństwu naśmiewać się ze starszego brata, tak jak to miało miejsce w przypadku Jezusa (zob. MAR. 3,31; JAN 7,3-4). Zwracają również uwagę na fakt, że Jezus zostawił swoją matkę pod opieką Jana JAN 19,26-27, a nie jednego ze Swoich braci, co jasno wskazuje na fakt, że Maria nie miała innych dzieci.

Pogląd, że ci bracia są kuzynami Jezusa ze strony Józefa oparty jest tylko na przypuszczeniach i domysłach. Natomiast opinia, że byli Jego kuzynami ze strony Marii oparta jest na niepotwierdzonych założeniach, że „Maria, żona Kleofasa” to siostra Marii JAN 19,25; MAR. 15,40, a „Kleofas” to Alfeusz MAR. 3,18.

O braciach Jezusa napisane jest, że towarzyszyli Jezusowi i jego matce do Kafarnaum po weselu w Kanie JAN 2,12. Później Maria i ci bracia szukali Jezusa i chcieli z Nim rozmawiać MAT. 12,46-50; MAR. 3,31-35; ŁUK. 8,19-21. Pod koniec służby Jezusa, Jego bracia próbowali nakłonić Go, aby udowodnił, że jest Mesjaszem, w co sami wątpili JAN 7,3-5. Faktem jest, że później się nawrócili, gdyż już w Dziejach Apostolskich opisane jest, że razem z uczniami i innymi wyznawcami Jezusa „trwali jednomyślnie w modlitwie” przed dniem Zielonych Świąt DZ. AP. 1,13-14. Zgodnie ze słowami Pawła wszyscy byli żonaci 1 KOR. 9,5.

Wielu komentatorów biblijnych utrzymuje, że autor listu św. Judy, który pisze o sobie „brat Jakuba”, był jednym z braci Jezusa JUDY 1. Powszechnie wierzy się, że przywódcą kościoła w Jerozolimie był Jakub, brat Pański (zob. DZ. AP. 12,17; 15,13). Opinię tę potwierdza Paweł w opisie swojej wizyty do Jerozolimy, gdzie napisał, że widział tylko Piotra i „Jakuba, brata Pańskiego” GAL. 1,18-19

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK