Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > Biblia..., cz. 5    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·BIBLIA — JEDYNE ŹRÓDŁO WIARY?·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Czy Biblia jest jedynym źródłem wiary (łac. sola scriptura — tylko Biblia)? Podstawową różnicą pomiędzy katolikami i protestantami jest podejście do interpretacji Pisma Świętego i jego znaczenia dla człowieka. Kościół Rzymsko-Katolicki uważa, że tradycja i Pismo Święte są równorzędnymi źródłami objawienia. Idzie w tym nawet dalej i twierdzi, że ostatecznym autorytetem w interpretacji Biblii jest Magisterium Kościoła, które tworzą biskupi, sobór i w końcu biskup Rzymu. Jeżeli pamiętasz, za podobne stanowisko Jezus upomniał współczesnych Mu przywódców religijnych (zob. MAR. 7,7-9).

Prawie wszystkie grupy protestanckie nie uznają tradycji i jako jedyne źródło wiary przyjmują Biblię. W sprawach trudnych i niejednoznacznych pozwalają Biblii wytłumaczyć się samej. Natomiast Malachi Martin, w swojej książce „Klucze Tej krwi” (ang.: The Keys of This Blood) pisze, że według Kościoła Rzymsko-Katolickiego, kościoły protestanckie czynią z siebie bogów, usiłując interpretować Biblię według własnej woli.

Prawdopodobnie największym błędem popełnianym przez tak zwanych badaczy Słowa jest to, że rozpoczynają swoje badania z już wyrobionymi sądami i uprzedzeniami, i sięgają po Biblię tylko w celu ich potwierdzenia. Powinniśmy raczej zamienić kolejność i otwierać Biblię z zamiarem odnalezienia zasad życia i podstaw wiary. Następnie powinniśmy ocenić nasze dotychczasowe postępowanie i z pomocą Bożą wprowadzać potrzebne zmiany.

2 TYM. 3,16 wyjaśnia, że cała Biblia natchniona jest przez Boga, jest pożyteczna do nauczania, napominania, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości, tak aby Boży człowiek mógł być przygotowany do każdej dobrej pracy. Słowa te nie mówią, że Biblia jest jedyną i wyłączną zasadą wiary ale, że wyposaży ona człowieka w wiarę, która zaowocuje dobrą pracą. Tak więc, nie ma potrzeby szukania innych książek lub ludzi, którzy nauczą nas zasad wiary, ponieważ zostały one przedstawione w Biblii. Co więcej, Biblia ostrzega nas przed akceptowaniem zasad głoszonych przez człowieka i ewangelii innej od tej, jaką przedstawia Biblia MAR. 7,6-8; 2 KOR. 11,4; GAL. 1,6-9.

Tradycja w tekstach 2 TES. 2,15 i 1 KOR. 11,2 (BT)

Dlaczego 2 TES. 2,15 nawiązuje do ustnej tradycji? Jeżeli sprawdzimy tekst w oryginale greckim, słowo „tradycja” oznacza „rzeczy dostarczone, wręczone, lub przekazane przez nauczanie lub doktryny”. Słowo to dodatkowo wskazuje na wyższe źródło przekazywanych informacji. Tak więc, w tym wersecie mowa jest o natchnionych słowach, które otrzymał Paweł i jego towarzysze, i które następnie wiernie przekazali Tesaloniczanom.

W 1 KOR. 11,2 Paweł nawiązuje do pouczeń, które wcześniej przekazał Koryntianom odnośnie publicznych nabożeństw i prywatnego życia. Po przekazaniu im ewangelii, nie pozostawił ich, aby sami tworzyli swoje własne zasady zachowania w kościele i życiu prywatnym. Ciężko pracując, dbał o to, aby zbory, które zakładał otrzymały dokładne instrukcje, pozwalające nowym wyznawcom Chrystusa żyć i oddawać cześć Bogu zgodnie z wolą Pana (zob. 1 KOR. 4,17; 7,17; 2 TES. 2,15). Takim postępowaniem Paweł pozostawił wszystkim nauczycielom ewangelii przykład do naśladowania. Dla swojego własnego dobra, w całym procesie nawrócenia, nowi wyznawcy Chrystusa powinni być pouczani zarówno w sprawach zachowania w kościele jak i w życiu rodzinnym i towarzyskim, po to, aby mogli być pewni, że postępują zgodnie z wolą Pana.

Oba powyższe teksty nawiązują właśnie do takiej ustnej „tradycji” (czy raczej „nauczania”) Pawła i jego współtowarzyszy.

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK