Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > Biblia..., cz. 1    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·BIBLIA — CZY JEST NIEOMYLNA?·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Na przestrzeni wieków wielu ludzi twierdziło, że Biblia jest nieomylna, tłumacząc to ochroną wiarygodności Biblii. Nie znajdziemy w Biblii twierdzenia, że jest ona nieomylna. Znajdziemy natomiast twierdzenie, że Biblia jest PRAWDĄ. „Prawda jest treścią słowa twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.” PS. 119,160 BW. Warto zauważyć, że PRAWDZIWY nie znaczy NIEOMYLNY (patrz: BIBLIA — CZY SOBIE PRZECZY? oraz BIBLIA — CZY JEST NATCHNIONA PRZEZ BOGA?).

Wszystko jest prawdziwe albo nic, czyli czy w Biblii mogą występować błędy?

Idea „wszystko albo nic” nie jest nauką biblijną, nawet, jeżeli twierdzili tak ludzie wybitni i wierni chrześcijanie. John Wesley na przykład, napisał w swoim dzienniku, z dnia 24 sierpnia 1776 r.: „Gdyby w Biblii był chociaż jeden błąd, równie dobrze mogłoby ich być tysiące. Jeżeli jest w tej księdze chociaż jedna fałszywa nauka, oznaczałoby to, że nie pochodzi ona od Boga”. Paweł pisał: „A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne.” TYT. 3,9 BW Pisał także do wyznawców Chrystusa „by nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze.” 1 TYM. 1,4 BWP.

Gdy w końcu pokonamy nasze pragnienie wyjaśnienia wszystkich szczegółów, obawy znikną i będziemy mogli poświęcić naszą uwagę najważniejszemu zadaniu, jakim jest poszukiwanie zrozumienia Jego woli, dzięki czemu Jego prawda będzie mogła w nas zamieszkać. I chociaż znajdziemy w Biblii pewne sprzeczności, to najwyraźniej Bóg pozwolił, aby one tam wystąpiły. Pamiętajmy jednak, że Jezus, gdy był na ziemi powiedział, że przyszedł wypełnić prawo i że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, w Bożym prawie nic się nie zmieni. MAT. 5,17-18 BWP

Na przestrzeni wieków Bóg miał Swoich wiernych świadków, którym powierzał prawdę i którzy strzegli Słowa Bożego. Cudem Bożym jest, że rękopisy Biblii w języku hebrajskim i greckim zachowały się przez tak długi okres czasu.

Niedoskonała, ale godna zaufania?

Wielu czytelników Biblii znajdujących ideę sprzeczną ich zdaniem z pozostałymi naukami Biblii zadaje pytanie, czy jeżeli w jednym miejscu nie możemy ufać Biblii to możemy w pozostałych? Zasadniczym pytaniem jest, czy zaufanie wymaga absolutnej doskonałości? Jeżeli potraktujemy Pismo Święte jak rozprawę filozoficzną, dokument naukowy lub dokładny spis boskich praw, wtedy być może możemy mówić o jednym wielkim fałszerstwie. Ale jeżeli Biblia jest dla nas bardziej listem rodzinnym lub listem od najdroższego przyjaciela i jeżeli zaufamy Pismu podobnie jak ufamy przyjacielowi, to absolutna doskonałość nie jest konieczna. Biblia nie została napisana w języku boskim, ale w języku ludzi. Jezus, aby dotrzeć do ludzi, przybrał postać człowieka. Wszystko, co jest ludzkie jest niedoskonałe.

Musimy dotrzeć do punktu, w którym będziemy akceptować Biblię taką, jaka jest.. jak Natchnione Słowo. Pozwólmy Bogu zadbać o Jego własną Księgę, Jego żywe wyrocznie, tak jak robił to przez wieki. Ci, którzy w Biblii wyszukują błędów powinni stale studiować Biblię i zaprzestać swojej krytyki. Powinni być posłuszni Słowu. Jeżeli to zrobią, na pewno nie zginą.

Zjednoczenie człowieczeństwa i boskości w słowie

Przez blisko wiek, liberalni uczeni podkreślali różnorodność występującą w księgach Pisma Świętego, obecnie jednak myśl teologiczna znowu skłania się ku podstawie Biblii, jaką jest jej jedność. Tą najważniejszą, jednoczącą prawdą Biblii, jej głównym tematem, jest plan zbawienia i realizacja tego planu w ludzkiej historii. Fakt, że Biblia tworzy spójną całość nie wyklucza jej różnorodności. W księgach Pisma Świętego plan zbawienia jest przedstawiony z różnych punktów widzenia i różne jego aspekty są podkreślane w odmienny sposób.

Biblia, podobnie jak jej autor, Jezus Chrystus, jest wynikiem tajemniczej kombinacji boskości i człowieczeństwa. Tak jak ludzki umysł nie jest zdolny do zrozumienia inkarnacji (wcielenia), tak nie może w pełni zrozumieć Biblii. W procesie powstawania poszczególnych ksiąg Biblii, osobowość autorów, ich styl pisania i używane słownictwo miały pewien wpływ na zapisywaną treść. Niemniej jednak, Biblia jest „natchniona przez Boga” 2 TYM. 3,16-17. Zapisując lub wypowiadając proroctwa, mężowie Boży byli pod wpływem Ducha Świętego 2 PIOTRA 1,21. Dlatego Biblia jest Słowem Bożym.

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK