Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > najczęściej zadawane pytania (FAQ) > Biblia..., cz. 6    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
www.infobiblia.nadzieja.pl

·BIBLIA — W JAKIM
JĘZYKU BYŁA NAPISANA?·

STRONA GŁÓWNA FAQ | ALKOHOL | AMULETY | ANTYCHRYST | ASTROLOGIA
CHRZEŚCIJAŃSTWO | CHRZEST | FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE | NIEZMIENNOŚĆ
SPIRYTYZM | TALIZMANY | ŚMIERĆ | ISLAM | JEZUS I JEGO BRACIA

Informacje o Biblii:

NIEOMYLNOŚĆ W BIBLII | SPRZECZNOŚCI W BIBLII | NATCHNIENIE W BIBLII
PRAWDA W BIBLII | WIARA W BIBLII | JĘZYK W BIBLII | FAKTY I CIEKAWOSTKI W BIBLII
HISTORIA PRZEKŁADÓW BIBLII

Stary Testament w oryginale napisany był w języku hebrajskim, a Nowy Testament w języku greckim.

Historia tłumaczeń Biblii

Pierwszym przekładem Biblii (Starego Testamentu, gdyż nowy wówczas jeszcze nie istniał), dokonanym w III-II w. p.n.e. wśród Żydów w Egipcie na język grecki, była Septuaginta. Nazwa „septuaginta” powstała z powodu legendy, która mówi, że przekład dokonywany był przez 72 tłumaczy przez 72 dni i wszystkie tłumaczenia były zgodne co do jednego słowa. Następnym znanym przekładem jest Wulgata (z łac. versio vulgata — wersja dla wszystkich, popularna). Przekładu tego na język łaciński dokonał w IV w. n.e. św. Hieronim na polecenie papieża Damazego I. To tłumaczenie zostało uznane za urzędowy tekst Pisma Świętego w Kościele Rzymsko-Katolickim.

Najstarszymi zachowanymi rękopisami przekładów ksiąg świętych na język polski są: Psałterz floriański (pochodzący z przełomu XIV i XV w.) oraz Psałterz puławski (XV/XIV w.). Pierwszym całościowym przekładem Starego Testamentu na język polski jest Biblia królowej Zofii, czwartej żony Władysława Jagiełły.

W 1551 r. Stanisław Murzynowski dokonał przekładu Nowego Testamentu (luterańska Biblia Królewiecka). Pierwszy pełny, drukowany przekład całego Pisma Świętego na polski (z Wulgaty) ukazał się w Krakowie w 1561 r. Jest to tzw. Biblia Leopolity.

W 1563 r. powstała kalwińska Biblia Brzeska zwana czasem Radziwiłłowską. Jej przekładu dokonano z inicjatywy księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Czarnym. Kilka lat później, w roku 1570 powstał przekład Szymona Budnego związanego ze wspólnotą Braci Polskich (arianie). Biblia ta zwana jest (znów od miejsca druku) Nieświeską. Same Nowe Testamenty powstały w 1577 (Marcin Czechowic) i 1606 (Wojciech Szmalec). Wiadomo też, że całość Biblii przełożył kalwin Marcin Janicki, ale rękopis przekładu zaginął.

W XVI w. powstał również przekład Jakuba Wujka, katolickiego księdza jezuity, który w kilku miejscach porównywał tekst łaciński z pierwowzorami greckimi, a w przypadku psalmów również z hebrajskim. Wydanie całości Pisma Świętego w przekładzie Wujka ukazało się już po jego śmierci w 1599 roku. Poddane zostało jednak cenzurze zakonnej, której nie podobało się zbytnie hołubienie manuskryptom hebrajskim i greckim. Biblia ta została dopasowana ponownie do Wulgaty i pierwotne jej brzmienie dzisiaj nie jest już znane. W roku 1632 został wydany luterański przekład Pisma św. (będący poprawioną wersją Biblii Brzeskiej), dokonany przez Daniela Mikołajewskiego, znany pod nazwą Biblii Gdańskiej.

Kolejne prace nad przekładem Biblii zostały podjęte dopiero w XX wieku. W 1947 roku powstał przekład Nowego Testamentu z łaciny dokonany przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. W 1965 roku wydana została Biblia Tysiąclecia, zwana tak z okazji 1000-lecia chrztu Polski (1966). Był to pierwszy, całkowicie katolicki przekład dokonany przez zespół benedyktynów tynieckich. Grupa tłumaczy, rewizorów, korektorów i redaktorów stanowiła około 70 osób. Choć tłumacze zapewniali, że przekładu dokonano z języków oryginalnych, trudno jest się z tym całkowicie zgodzić, bowiem Stary Testament tłumaczony był przede wszystkim (podstawą była Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, A. Alt, O. Eissfeldt, Stuttgart 1945) z użyciem Septuaginty (greka; Septuaginta..., ed: A. Rahlfs, Stuttgart 1943, 2 tomy), a Nowy Testament — Wulgaty (łacina; Novum Testamentum Graece at Latine, ed. A. Merk, Romae 1951).

W kolejnych wydaniach w ciągu trzydziestu lat, szala przechylała się stopniowo na korzyść właściwych języków oryginalnych. W wydaniu trzecim dokonano zmiany, zastępując wyraz „JAHWE”, stosowany w dwóch pierwszych wydaniach BT, tradycyjnymi zwrotami „Pan” lub „Pan Bóg” czy też „Bóg” z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga było merytorycznie konieczne (np. 2 MOJŻ. 3,14). Ale mała rewolucja nastąpiła dopiero w wydaniu piątym, gdzie „w imię większej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie”, odstąpiono od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty. Warto nadmienić, że nie zarzucono go całkowicie.

Natomiast w 1975 roku powstał nowy protestancki przekład Biblii — Biblia Warszawska, zwana również Nowym Przekładem („Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu — nowy przekład”) lub „brytyjką” jako, że wydana została przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne (obecnie Towarzystwo Biblijne) w Warszawie.

W tym samym czasie powstał kolejny katolicki przekład — Biblia Poznańska. Wydawana od 1975 roku w tomach, zawiera obszerne komentarze pod tekstem, których zadaniem jest łagodzenie, czasem wręcz zmiana znaczenia tłumaczonego tekstu.

W roku 1991 wydano protestancki Nowy Testament w zrozumiałym języku współczesnym, wzorowany na analogicznych wydaniach zachodnich, kierujący się zasadą ekwiwalencji dynamicznej (dokładne i wierne oddanie sensu). Ciekawostką jest istnienie tak wydanego Nowego Testamentu w wersji kaszubskiej.

W 1997 r., nakładem Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, ukazało się współczesne, katolickie tłumaczenie Pisma Świętego na język polski z języków oryginalnych, dokonane przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Tłumacz nadał mu nazwę Biblii Warszawsko-Praskiej.

W 2000 r. ukazał się ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów dokonany przez biblistów z jedenastu polskich Kościołów chrześcijańskich, pod auspicjami Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Trwają prace nad Starym Testamentem.

Do roku 1900 całą Biblię lub jej fragmenty wydano w 567 językach, a do roku 1928 w 856. W 1938 przekroczono „barierę” 1.000 języków, a obecnie księga ta jest znana w przeszło 2.000 języków.

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK